האם אתה אדם מדכא?

במדינת ישראל הוכרזו כ-300 אנשים מדכאים על פי הסנטולוגיה.
האם גם אתה אדם מדכא?
בקרוב….האתר והשאלון